Impressum

Porsche Croatia je društvo sa ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Zagrebu, Miroslava Miholića 2.

Poštanska adresa:
Miroslava Miholića 2, HR – 10 010 Zagreb
Tel: + 385 1 62 69 111

Porsche Croatia je upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS): 080284872. (MB) poslovnog subjekta: 1435396, (OIB/PDV ID): HR56007827423.

Tvrtka kod koje se vode pravni računi: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb
IBAN: HR5624840081100156754
Iznos temeljnog kapitala: 78.610.000,00 HRK, uplaćen u cijelosti.